Sertifika ve Sınav Hizmetleri

Sertifika kişinin bilgi gerektiren herhangi bir konuda niteliğini gösteren belgedir. Yaşar Üniversitesi bireyin kişisel ya da mesleki kazanımlarını belgelemek, katılım gösterdiği eğitimleri onaylamak ve aldığı eğitimlere yönelik başarısını ispatlamak adına sınav hizmetleri sunmaktadır.

Yaşar Üniversitesi, belirli bir müfredata göre hazırlamış olduğu eğitimler, düzenlemiş olduğu etkinlikler ile gelen talepler doğrultusunda herhangi bir konuda ölçme ve değerlendirme yapmak kaydıyla sertifika düzenlemektedir. Bireyin belli bir konuda sertifika alabilmesi için ilgili eğitimlere katılması ya da belli sınavlarda belirlenen başarıyı göstermesi gerekmektedir. Sertifikalar katılımcının ismine düzenlenmiş, onaylı ve benzersiz olarak numaralandırılmış şekilde düzenlenmektedir. Sistemden alacağınız sertifikalar, kurumumuzun kendi sertifikasıdır. Sertifika hizmetleri çevrimiçi olarak http://sertifika.yasar.edu.tr/ üzerinden sağlanmaktadır. Sertifika başvurularını, sınav randevularını, sertifikalarınızı ve onaylamasını bu sistem üzerinden yönetebilirsiniz.

Yaşar Üniversitesi tarafından verilen sertifikalar konuya özgü bir şekilde kişiye özel düzenlenir ve numaralandırılıp kayıt altına alınır. Sertifikalarınıza sistemdeki hesabınızdan dilediğinizde ulaşabilirsiniz. Sertifikanızı paylaştığınız kişi ve kurumlar sertifika üzerindeki doğrulayıcı kodu ya da etiketi kullanarak Yaşar Üniversitesi üzerinden doğrulayabilirler.

Yaşar Üniversitesi Tarafından Sunulan Sertifikalar

Sertifika, kişinin ilgili alanda kişisel/mesleki gelişim eğitimi aldığını ya da bu niteliğe sahip olduğunu gösteren belgedir. Yaşar Üniversitesi tarafından Katılım Sertifikası ve Başarı Sertifikası olmak üzere iki farklı sertifika sunulmaktadır.

Katılım Sertifikası:

Belirli konuda bilgi sahibi olan bireylere yönelik uzmanlaşma sağlayan, iş hayatındaki uygulamalara yönelik, pratik yönü ağır basan, kişisel veya mesleki gelişim eğitimlerine katılım sonunda kişinin ilgili alanda kişisel/mesleki gelişim eğitimi aldığını gösteren belgedir. Yaşar Üniversitesi bünyesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında katılım gösterenlere verilmektedir.

Başarı Sertifikası:

Herhangi bir konuda ölçme ve değerlendirme yapmak belirlenen sınavlarda gereken başarıyı göstermek şartıyla düzenlenen belgedir. Yaşar Üniversitesi tarafından sunulan sertifika programları, hayat boyu öğrenme kapsamında belli bir müfredata göre düzenlenmiş açık dersler ve talep doğrultusunda gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirmesi tarafımızdan yapılan konularda başarı sertifikası düzenlenmektedir.